NEWS &

EVENT

DEmark Show 2014

20.6.2014

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ระดมพลนักออกแบบชั้นครู ตัดสินรางวัล DEmark 2014
ชูแนวคิด “สร้างสรรค์ สร้างโอกาส” พร้อมเปิดนิทรรศการอวดโฉมผลงานผู้เข้าประกวดสู่สายตาสาธารณะเป็นครั้งแรก


สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการออกแบบ แห่งประเทศญี่ปุ่น Japan Institute of Design Promotion (JDP) ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบร่วมตัดสินรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2557 หรือรางวัล Design Excellence Award (DEmark) ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์ สร้างโอกาส” หรือ Connectivity Creativity และเปิดนิทรรศการ “DEmark show 2014” เพื่อแสดงผลงานการออกแบบ ของผู้เข้าประกวดประจำปีนี้ พร้อมจัดเสวนาด้านการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ เพื่อต่อยอดธุรกิจ โดยคณะกรรมการ DEmark 2014 และผู้ได้รับรางวัล DEmark 2013 ณ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (Crystal Design Center) อาคาร D ชั้น 1

นางอัมพวัน พิชาลัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “โครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี จัดขึ้นต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 7 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย สร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจตัวเอง ทั้งในเรื่องนวัตกรรม ดีไซน์ การผลิตด้วยเทคโนโยลี ที่มีคุณภาพมาตรฐานสูง การพัฒนาสินค้า และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจน การสร้างตราสินค้าของตนเองให้เป็นที่รู้จัก และเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและ ต่างประเทศ เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลกสูง ประกอบกับความต้องการของผู้บริโภค มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนมีผู้ประกอบการมากมาย ในตลาดที่ต่างพัฒนาขีดความสามารถ ของผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด ส่งผลให้สินค้าชนิดเดียวกันมีผู้ผลิต มากมายในท้องตลาด ดังนั้นกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันส่งเสริมการออกแบบ และนวัตกรรม เพื่อการค้า จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเร่งสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ให้กับผู้ประกอบการไทย โดยใช้ตรา DEmark เป็นเครื่องมือ ทางการตลาดสำหรับ สร้างความแตกต่าง สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทย เพื่อยกระดับสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลาย ในระดับสากล ตลอดจนโครงการ DEmark ยังทำหน้าที่เป็นเวทีให้ผู้ประกอบการและนักออกแบบไทยได้ประชัน และแสดงผลงานสู่สายตาตลาดโลกอีกด้วย อันจะส่งผลต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของไทย โดยในปี 57 มีเป้าหมายมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยที่มีเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ในเรื่องของการออกแบบ และนวัตกรรม กว่า 15,800 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 7.4 เปอร์เซ็นต์ ของยอดการส่งออกทั้งหมด 212,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (ปี 2556)

ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “สำหรับปี 2557 นี้ โครงการ DEmark ครั้งที่ 7 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Connectivity Creativity” หรือ “สร้างสรรค์ สร้างโอกาส” ซึ่งหมายถึง การส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่าง จะช่วยสร้างโอกาสเชื่อมโยงไปสู่ความสำเร็จในระดับสากล ทั้งในเรื่องการส่งออก สินค้าสู่เวทีการค้าและการออกแบบระดับโลก การส่งเสริมให้ชื่อเสียงของแบรนด์ไทย ได้รับการเผยแพร่ไปสู่สายตาชาวโลกการสร้างเครือข่าย ระหว่างนักออกแบบในแต่ละสาขาเพื่อสร้างอัตลักษณ์ ให้กับงานออกแบบของไทย ซึ่งจะส่งผลเชื่อมโยงไปสู่ความเติบโตของระบบเศรษฐกิจทั้งใน และต่างประเทศ โดยในปีนี้เราเปิดรับสมัครผู้เข้าประกวด ทั้งหมด 6 สาขา ได้แก่ 1. กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (Furniture), 2. กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ (Gift & Decorative Items / Household Items), 3. กลุมสินคาแฟชั่นและสิ่งทอ (Fashion Apparel / Leather Goods / Jewelry / Textile), 4. กลุ่มสินคาอุตสาหกรรม (Home Appliances / Equipment and Facilities for Office / Etc.), 5. กลุ่มบรรจุภัณฑ์สินค้าอาหารและบรรจุภัณฑ์ สุขภาพและความงาม (Food packaging / Health & Beauty Packaging) และ 6. กลุมกราฟฟิกดีไซน (Font / Graphic on Surface / Digital Media / Identity Design) โดยมีผู้เข้าประกวดทั้งสิ้นกว่า 250 บริษัท จำนวนสินค้ากว่า 570 ชิ้น ซึ่งการตัดสินได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา เช่น ม.ล.ภาวินี สันติศิริ นายกสมาคมสมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แนวดีไซน์, ดร.โชคอนันต์ บุษราคัมภากร นายกสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, คุณอ่อนอุษา ลำเลียงพล นายกสมาคมโฆษณา แห่งประเทศไทย มาร่วมเป็น คณะกรรมการในการตัดสินและผลงานของผู้เข้าประกวดทั้งหมดที่ผ่านการ คัดเลือกในรอบแรกจะถูกนำมาจัดแสดงในนิทรรศการ “DEmark Show 2014” ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2557 ณ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ หรือ CDC อาคาร D ชั้น 1 และ 2 เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสเข้าชมผลงานและไอเดียการออกแบบของผู้ประกอบการและดีไซน์เนอร์ไทย พร้อมทั้งเรายังมี การจัดเสวนาด้านการออกแบบในหัวข้อ “สร้างสรรค์ สร้างโอกาส” โดยตัวแทนคณะกรรมการตัดสิน และนักออกแบบชั้นนำผู้ได้รับรางวัล DEmark 2013 เช่น คุณชาญฉลาด กาญจนวงศ์ นักออกแบบ Stationery แบรนด์ Grey Ray, คุณเดชา อรรจนานันท์ นักออกแบบผลิตภัณฑ์จาก Thinkk Studio, คุณศรัณย์ อยู่คงดี นักออกแบบเครื่องประดับแบรนด์ Sarran, คุณอนุชิต ปัญญาวัชระ นักออกแบบบรรจุภัณฑ์จาก Yindee Design ร่วมพูดคุยให้แนวคิดในการ ออกแบบเพื่อต่อยอดทางธุรกิจ

ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัล DEmark 2014 จะถูกส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล Good Design Award (G-Mark) ซึ่งจัดโดยประเทศญี่ปุ่นต่อไป พร้อมทั้งจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล G-mark ภายในงาน Good Design Exhibition ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2557 นี้ด้วย”

จากการดำเนินโครงการ 6 ปี ที่ผ่านมา (2551-2556) ส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล DEmark เผยแพร่ไปสู่สายตาผู้บริโภคทั้งในและ ต่างประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 416 รายการ และมีสินค้าไทยได้รับรางวัล G-mark จากประเทศญี่ปุ่นแล้วทั้งสิ้น 277 รายการ ซึ่งเป็นการการันตี มาตรฐานสินค้า และการออกแบบ ของไทยในปัจจุบันที่มีการพัฒนาจนอยู่ในระดับที่สากลยอมรับ ซึ่งนับว่าเป็นความภาคภูมิใจของผู้ประกอบการไทย เป็นอย่างมาก ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กล่าวเพิ่มเติม

สำหรับการประกาศผลการตัดสินผู้ชนะการประกวดรางวัล DEmark 2014 จะจัดและมอบรางวัล ภายในงานแสดงสินค้า BIG & BIH วันที่ 19 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) ถนนบางนา-ตราด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท เจโนไซส์ จำกัด E-mail : [email protected]