กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ที่อยู่:

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel : (+66) 0 2507 8278
Fax : (+66) 0 2547 4235-36
E-Mail : [email protected]


สอบถามปัญหาในการสมัคร DEmark Award 2020 สมัครออนไลน์
Tel :(+66) 065 461 5050 , (+66) 082 9545965
E-Mail : [email protected]

Inquiries Box