กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ที่อยู่:

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel : (+66) 0 2507 8278-6
Fax : (+66) 0 2547 4235-36
E-Mail : [email protected]


สอบถามปัญหาในการสมัคร DEmark Award 2019 สมัครออนไลน์
Tel :(+66) 02 962 6655, (+66) 089-687-0507, (+66) 09 6241 5692
E-Mail : [email protected]

Inquiries Box